المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابیاترزاق
24-11-2015, 07:08 PM
یربی بالقلب قلبا یحبها ---- ولا یعدل عن دربها --- اشما اقله ما توصل هواها ---- یقلی بالحشر اوقف دربها ===== یربی بالصدر یحرق هواها ---- مثل بلوای راید بس جزاها ---- سنین ولا شفت صوره ولا مر ---- ویوم الی شفت ناری السماها ===== یناس الحب بس خندی یعذب ---- لو انتوا بالهوا نیران وتشب ----- ولوادری الحب ما یرتاح محبوب -- لابنی بالهوای بنیان واخرب ==== من بعد البعد خلیت اویاه نوبا --- مدری مستحی واعثر ابثوبا ---- قلت له یاولد طالب عماله ----- ابی ابنی طریقک طوبا طوبا -==== رجع خجلان متعثر سوالف --- یمین ایسار یرعش وانا واقف --- قلت یاریت ثقالت بواخر ---- لن قلبی سکت والنبض واقف === صدق لحظات لکن دنیتی های --- ان بالکون تخله ئتحله ویای --- یوم القلت مرحب یفلان --- سبع مرات مت ولا درا ابهای---.....ودمت انت الحب .... (رزاق)