المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رجل شالع 6رزاق
03-01-2016, 10:05 PM
رجل شارع ویا تهب تلقه شوارعنا طفل ینده ابوی وین کا حد شاف واذا عدای مر وشاف طفل ضایع سئل من وین یا بوی طفل مرعوب وهو محتار یرد یاصوب وذکر صوب بیه اصواب قایل له لتلاسن اهل شارع سئل وتدری السئوال ایرید لمجابه ولا رد له جواب مسک اید الطفل وسار عد اهله وبده ایلاقی یضن هو ابده من اهل الولد ویعرف ایربی سئل واحد من الجلاس قایل اصتبر عمی دریض شی تقول انت تعرف ابکل شی وشو انت فلا شی سبب ماهو تعطی للطفل تفاح وانت الادری یاتفاح من تهدی مسمومه امعفنه واذا طیبه من الباروت البیهه نحن اولا یا ریال ابهذا البیت وهن تدری اهل للبیت واذا ضنک تهحر عدنا لوتحجر سبب ماکو نبی مثلک لیمرون العقل لعیال ثم اتقول یایب انا برتقال بس هذا البرتقال شکل اصفر وعنق اخضر وکل شیره عنقه ایکون من عدها الا های عنق مسمار تشیل ادمار یاب ارجوک خلنه هنا والاعیال من فضلک شبعنه والنبق سدره ونبی من سدرتنا الافیای ما نببی ضلال اضلال نبی هنا نربی الطفل العدنا مایرتعب نص اللیل یفز وعای نبی راحه وضرب راحه وتفاحه ولا نبی التفاحه واذا انطق نطق معروف جدید ابریسم ولاهو صوف قال انا ابو للی میتکلم قلت مو انت اعیالک تلد اصمخ لا ایشوف لا یسمع عیل بای شی یتکلم لیقول انت الوکیل النا اذا اعیالک عدنا تغسل الماطور وال اقول انت الکلام اویاک ضایع ولا تجادل رجل شارع .....(رزاق)