: |[ ڪ ۈ ۈڷ ڷ : ڑ ۈ12-12-2011, 11:36 PM


[1]Α..
ڷ ̑ ڷڪ ڷڷܒۑ
Α..
ܒڑڷ ڷ ڷ ̑ ..!
͑ ڑ ڷ ͑
ڑڷ ͑ ڷڷ ڪڷ ܒ͑ ͑ ..![2]ܒڑڪ ̑ ڪ
ڷ ڪ !!
ܒ͑ ڷ Αڷڪ
ڪڷ ̑ ڷ ̑ !
[ ܒ ڷ ڷ ͑ ]
ڷڪ ڒ
-[ ]-[3]ڪ ڷ ܒ͑ .. ͑ڷڪ !
ڪڪ ܒڑ ڑڷ !
ۑڷ ڷ ڷڷ ͑ ڷڷ !
ۑ ڑ ![4]
͑
͑ ڷ / ڷڪ ..
͑
͑ڪ { ̑ ![5]ڪ ڷ ͒ ..
ڷ ڪ ..
ڷ ڒڷڪ ..
͒ ڷ ڪ ..
ڷ ڷ ..
͒ ڪ ڷڷ ..[6]-[ڷ ڪ ̒͒ ڪ
ڪ ڷڷ ڷ ڪ !
͒ڪ ڷ ڪ ے ..!!
ڒ ڷڷ ..![7]͒ڷ ܒۑ ..
ڷܒ͑ [ ]
[ ]
[ܒ̑͑ ] [ ]
ڷ ڒڷ [ ܒڑ ]
ڑڷ [ ] ڪ !!
ܒڑ ڷ ڷڷ ڑڷ ![8]ڷܑ̒ ̒ ڷ ͑ڷ !!
ڷ ۑѡ ڷڪ ..
ڑ ڷڷ ڑ ڷ ܑڒ ..
͑ Α ڷ ̑ ..
͑ ͒ ڷܑڒ ..
ڷ͒ ڒ ܑڒ ..
ڷ ͒ ܑڒ!
ڷܑ̒ ڷ ڪڷ ڪ !![9]~{ ڷܑڒ ..
ܑڒ ̑ ڑ
ڷܑڒ .. ڷ ܑ͒ ܑ̒ !
~{ ڷܑڒ ..
ڷ ڷ !!
ڷܑڒ .. ܑڒ ܑ̒ }~[10]͑ڪ ڪ !
͒ڪ ڪ ڷ ܑےڷ ..
ڑ ڷڷ ڑ
ڪ ڷܑ͒ [ ] !!


13-12-2011, 10:36 AM13-12-2011, 11:39 AM
ڪ ڷ ͒ ..
ڷ ڪ ..
ڷ ڒڷڪ ..
͒ ڷ ڪ ..
ڷ ڷ ..
͒ ڪ ڷڷ ..>> :D


13-12-2011, 11:42 PM
Α..
ڷ ̑ ڷڪ ڷڷܒۑ
Α..
ܒڑڷ ڷ ڷ ̑ ..!
͑ ڑ ڷ ͑
ڑڷ ͑ ڷڷ ڪڷ ܒ͑ ͑ ..!


13-12-2011, 11:46 PM
^^

͑ ڷ / ڷڪ ..
͑
͑ڪ { ̑ !14-12-2011, 06:30 PM
ڪ ڷ ͒ ..
ڷ ڪ ..
ڷ ڒڷڪ ..
͒ ڷ ڪ ..
ڷ ڷ ..
͒ ڪ ڷڷ ..


:)

08-01-2012, 11:20 PM
...
..
..

09-01-2012, 07:58 PM
.
..
.

12-01-2012, 08:42 AM
..

.. ..

..

12-01-2012, 12:51 PM
...

:busted_cop:

10-09-2012, 01:59 AM
ڪ ڷ ͒ ..
ڷ ڪ ..
ڷ ڒڷڪ ..
͒ ڷ ڪ ..
ڷ ڷ ..
͒ ڪ ڷڷ ..>> :D..

.. ..

..

10-09-2012, 02:00 AM
Α..
ڷ ̑ ڷڪ ڷڷܒۑ
Α..
ܒڑڷ ڷ ڷ ̑ ..!
͑ ڑ ڷ ͑
ڑڷ ͑ ڷڷ ڪڷ ܒ͑ ͑ ..!.. ..

..

10-09-2012, 02:00 AM
^^

͑ ڷ / ڷڪ ..
͑
͑ڪ { ̑ !
..

.. ..

10-09-2012, 02:01 AM
ڪ ڷ ͒ ..
ڷ ڪ ..
ڷ ڒڷڪ ..
͒ ڷ ڪ ..
ڷ ڷ ..
͒ ڪ ڷڷ ..


:)

..

.. ..

10-09-2012, 02:02 AM
...
..
..

..

.. ..

10-09-2012, 02:04 AM
.
..
.

..

..

10-09-2012, 02:05 AM
...

:busted_cop:

..

..

..

18-09-2012, 06:05 AM
͑ڪ ڪ !
͒ڪ ڪ ڷ ܑےڷ ..
ڑ ڷڷ ڑ
ڪ ڷܑ͒ [ ] !!
:00017:

18-09-2012, 06:50 AM
͑ڪ ڪ !
͒ڪ ڪ ڷ ܑےڷ ..
ڑ ڷڷ ڑ
ڪ ڷܑ͒ [ ] !!
:00017:

..

..

13-11-2012, 10:45 AM
͑ ڷ / ڷڪ ..
͑
͑ڪ { ̑ !


..

..

..