:18-08-2012, 04:07 AM
http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600103725004411110-546206666.png

ڳ ..
ڳ []

[ڳ]


http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


✗ ┋ ﭠ ̝̣̐̚ۆ ﯾﮃ ﭬ ̝̣̣̐̐̚ۆ Șﯾﭬ ﯾﮃȘ ┋ ✗http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


/ ڳ=

= 6 :- ( ) ..!

ۇۈۉ ( ) , ..=..


http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


(*) ܑ ŋоVMъŘ .!<3
[] ​ (12)
ۈ Ԑ
ۓ ۈ []
[]
ܑ ۑ
ۈ


http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


ۈ ٱ
ۈ ٱ ٱ
ۃ ٱϐ

ۈ ٱ
ۈ ٱ ۓ


http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


*​​​  

:
\:*
ߕ~ 
 !

.. .\=d/
( ) http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


ڳ ڳ
ڳ ڳ
ڳ

ڳ

ڳ
ڳ ڳ
ڳ


http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


⌣̊┈̥-̶̶̯̥͡☐̣̝̇∙̣̣̇̇┃[ﮃﯾ ړۆﮃﭠ ۆړﮃ]┃∙̣̣̇̇☐̶̣̝̥̇ -̶̯͡┈̥⌣̊

✗ ┋ (ﭴ) ﭬړפ ﯾړ̮̃ Ȑ ۆﯾړﯾ..
(ﭴ) ͎ ﭠﯾ ۆ ﯾ..
(ﭴ) ړﯾ ﮃﯾ̝̚ ﮃۆ̝̚ ﯾﯾ..
(ﭴ)ﭥۆ ﭬﯾ ﮃۆ̝̚ ﯾ..
(ﭴ) ﭠАړ ̝̚ۆ ﭬ̮̃ ﮃۆ̝̚ ﯾړﯾ..!!
(ﭴ)ﭬﯾ ̝̚ 1433 ﭠﭠפ̮̮̃̃ ̝̚ﯾ.. ┋ ✗http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


​​​​​​​http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


┌☀̲ﭑۆﯾډﭠ☼.@.

̶ ﭠ̝̭̚͠ ۆ̶ۆ ﭠ̮ .. 
 ﭑﭠ̮ﭑ̶ ڳ ﭑפډ ﯾۆ̝̚ פ̣̝̚ﯾ 
 ﭑ̝̭̚͠ ۆﭑפ̝̚ ̨ ﯾډ
[ פ̣̲ﭑ̶ﯾ✆@. ]
פﯾ ۆ͠ﭠ פ̣̝̚ﯾﭑ 
 ۆڕ ̶̝̚ﭑﭑ ̝̚ۆ̝̚
̭͠ ̣̐ פ̝̚ ̲̲̭̃ ♡ 
 ۆ̭͠ ﭠ̮ﭑ̶ ̝̚ ڕۆפ 
ۆ̭͠ ̣̐ ﭑŐ ̲ ﮘ
[ ﭑٱפﭠڕۆﭠ̮ډﯾڕ☺@. ] 
 ﭠﯾ̮ۆ ﭑ ̨ ̝̚ ̶͠ﯾ̃ ☑
̮ﭑ פﭠ ۆ ﭑפﭑډ ̭͠ﭑ
̣̐ ̭͠ ﯾۆ̝̚ ﭑﭑ 
 ﭑפ̝̚ ̲̲̭̃ ̭͠ﯾ פ̇ﭑ

[ۆﮘ̃ٱۈפ̨ﭑډﯾﭑډ♥@.]


http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png
http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


?'
͐ . .

http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png!

!
,,,
! ..http://dubaieyes.net/up/upadmin/1345179600117407141611113-686005924.png


..
...http://dubaieyes.net/up/upadmin/134517960088433923211112-517720267.png

18-08-2012, 05:35 AM18-08-2012, 01:10 PM
ۈ ٱ
ۈ ٱ ٱ
ۃ ٱϐ

ۈ ٱ
ۈ ٱ ۓ
-----------------------
..
...
---------------------------

..

:)

07-09-2012, 06:52 PM

08-09-2012, 04:00 AM
...

..

.. ..

08-09-2012, 08:15 AM