: ۋ ڷۋ ڑ ڑ ..! ۋڷ ۋ ܑ14-11-2012, 11:10 AM
ڷ ڑڷڪ ۋ ڷڷ ۋڪ . .
.
.

ۋ ڷۋ ڑ ڑ . .! ۋڷ ۋ ܑ ڑ . . !*
ۋڷ ڷ ڑ . .
ۑڪ ] ͑ ͑ڷ . . ۋ͑ . . ͑ . .
ڷڑ . . ۋڑ Α ۋ ڷڑ ̑ . .
͑ڪ [ ۋ ] ۑڷ ڑڷ ۋ͑ " " . .!
ڪ . . ڷ ڑڷ . . ۋ̑
( ڷ ] ڑۋ ۋ ۑ . .
ڷ ڷڷ ڪڷ ͑ۋڷ ۑ ۋڑڷ . . !
͑ . . ڷ ۋ !
ڑڷ / ۋڷڷ ̑ۋ͑ ۋ ۋ " ̑ " . . *

ڷ ̑ ܑ ڷ
ۋ / ڪ ڪ ڷ ܑ ڪ . .
ۋ͑ڪ . . ۋڷڪ . .!*
ڑ ڷ ۋ ڑ . . !
ڷ ͑
ۋ ڪ ڷ . . !
ۋ ۋڪ ͑ ڷ ڪ . .
ۋ ڷڪ / ڷ͑ ܑ ۑڪ . . !

..
ڷ͑ ڷڷ Α ڷ ۋΑ
ڷڪ ۋڷ ۋ ͑
ۋ͑ . . .
ڷ ڑ ڷ . . !
ۋڷ ڷڷ ڪ ڑ ͑
ܑ / ڪ
ڷ
ڷ
ڷ
ۋ ڑ ڪ . . !


ڑ . . ڪ / [ ڷ ] . .
ۋ ڑ / ڷΑڷ . . !

ڪ ڷڪ . .
ۋ ڷڑ ڷڑ . .
ۋۋڪ ڷڑڷ . .
ڷڷڪ . . ڪ ڷڪ . . ڷڷڪ . . ͑ڪ
ڷڷڪ ۋڷ . . !
ڷ ۋ

ڑڷڪ ڷڷ ͑ / ͑ ͑ ڷ . .
ۋ ڑ ۋ̑ ڑ ڪ / ڑ . .
ۋڪ " " ۋΑڷ ۋ̑ۋڪ ۋ . .!
ۋڷڪ . . ڷۑ ۋ .. ۋڷ : . .
ڷ ڷڷ ڷڑۋ [ ] ۋڷ ڷ . .
{ ڷ ڑ ڷ . . ۋڷ ڑ ڑ . . !


ۋ͑ڪ . . !*
ܑ ڷڷ ܑۋڪ ۋ ۑ . .
ڪ ڪ ڑڷ ͑ڪ ڷ͑
̑ ۋ ۑڪ // ڑ ͑ڪ ..
ڑ ڷ ڷ
ڪ ۋڪ . . ۋ ͑ . . *

ۋڷ ڷ ۋ( ) ۋ
ڪ ڷڪ . . !
ڷ . . ۋڷڪ
ڷڪ ڷڷ / . .*

͑ڪ ۋ . . ڑ . .
ۋ ڷڷ . . . .
ڷ ڷۋ ڷۋ ڑ ۋ . . ڑ . .
ۋڷ ڷۋ ڷڷ . . ڷ Α
ڷ ۋ ڷ ڑ . .
Αڷۋ ڷ̑ڷ [ . . *

͑ . . !*
ڑ ͑ڷ ̑ۋ ۋ . .
ۋڪڷ ͑ڷ ڑ ڷ͑ [ ̑ . .
ڷڪ ۋ . . ! ڷ
ۋ ڷڪ ۋ ڪ . . ! ڷ ڷ !
ۋ ̑ڪ ڑ ͑ Α ڑ . . !
ڷ . . ڷ / ڷ

[ ڑ . . *
ڑ Α ۋڑڪ . .
ۋ ڑڪ ڪڷ ۋ /͑ . .
ۋ ڑ ڷ ڪڷ ڷΑڪ
ۋ ڪ ڷڷ ۋڷ
͑ۋڷ . . ڑڷ ܑ ̑ڪ ۋۑڪ . .
ڑ ڷ ڪ / ̑ڷ !

. . { . .!
ڷ ̑ ڪ ۋ / ̑ ڷ͑ . .
ڷ ۑڪ ڷ !*
ۋ . .
( ڷ ) ̑ڷ ڪ ..
̑ ڷ ۋ ڪۋ [ ڷڑ

Α ͑ ۋ
ڪ . .
ۋڷڪڷ ڪ ڷ . . !
ڷ ͑ ڷ ڷ ۋڪ
ڷ ͑ ۋڷۋ . . *

ڷڪ ڷۋ ڷ
ڑڷ ڪ ڷڷ [ ڪ . . !
ڷ ڪڪ ۋڷ ܑ ڷڑ . .
ڑ ڷ ڷ Α ͑
̑ ڷ . .
ۋڷ ڷ : !*
ۋ ۋڷ :
ܑ ڑڪ ڑ
Αڷ ۋ ڷڑۋ ڷ !
ۋ ڷܑ / ۋ ۑ . . ۋۑڪ [ ]


.
.

͑ڪ . .

14-11-2012, 12:19 PM
p a t c h i
14-11-2012, 09:48 PM


..

15-11-2012, 12:57 PM
..

..

..

16-11-2012, 11:37 AM

22-11-2012, 04:34 AM


.

:)

22-12-2012, 03:02 PM

.. ..

.. ..

22-12-2012, 03:03 PM


..

..

.. ..

..

23-12-2012, 08:36 AM

24-12-2012, 01:12 PM
ڪ ڷڪ . .
ۋ ڷڑ ڷڑ . .
ۋۋڪ ڷڑڷ . .
ڷڷڪ . . ڪ ڷڪ . . ڷڷڪ . . ͑ڪ
ڷڷڪ ۋڷ . . !
ڷ ۋ

:)

23-01-2013, 03:22 AM
..

..

..

..

.. ..

..

23-01-2013, 03:23 AM


..

.

.. ...