یاجماعه اذکرت شیخا عجید واطلبت من ربی طلبه لکن المسکن بعید والویه صعبه ترده ومنک الیوم یطب لا ابعد نارا دشب الف مره اجبرت نفسی لکن ما طاع القلب لکن المجبور یجبر وان شفت دمعت رجل شبل وابنار احترق شایفین سامعین واحدابوسط الخیر یشحت شایفین عارفین انا ارجی من یمر الکلمه هذی ان قدر بیده لی یسعد نیتی بیع الکتابه وانا عایش بالذابه وانحشوا منی ما راد وانا واقف انتظر یبن عمی یالتمرنی وتقرا الکتابه علیک ربک ان تضن تنفع کتابه انت اکتب وانا اوصل للصوبه و تستتر عوره اخیکم و یندثر بالشط عذابه من یبی یسند جریح ابحیل الله ثم وجه الی شریف ولا ابی مدت ایدی للغرابه الی هم یدعون اعلا الصحاب و ینحشون کنهم فی غابه الطلب للحب جزل ولی انا حرالکبابه عسی ما یوصل لحالی مثل ما انا الیوم مابه قصدی بس بیعت کتابه والشرا احلا لبابه ودمتم .....(رزاق)